M.Y.K. ve TürkAK Yetkilendirmesi

Ülkemizde sınav ve belgelendirme süreçlerinin ayrılması amacı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde kurulan ve alanında yetkili tek kuruluş olan Mesleki Yeterlilik Kurumu kurulmuştur, kişilerin mesleki bilgi ve birikimlerinin ölçülmesi artık bağımsız ve tarafsız özel kuruluşların yetkilendirilmesi ile gerçekleşmektedir.

Personel belgelendirme alanında hizmet vermek isteyen şirketlerin yetkilerdirilmesi için öncelikle Türkiye Akreditasyon Kurumundan ilgili alanlarda akredite olmaları ve akabinde Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmeleri gerekmektedir.

Kuruluşumuz uzun yıllardır birçok firmaya Personel Belgelendirme alanında TÜRK-AK Akreditasyonu’na ve M.Y.K. Yetkiledirmesi’ne sahip olabilmeleri için danışmanlık hizmeti vermekte ve yetkiler alındıktan sonra ise denetim ve gözetim hizmetleri vererek danışmanlık ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmektedir.

Bu süreçlerde firmalar;

 • TS EN ISO 17024 Personel Belgelendirme Kalite Yönetim Sistemini kurmak için Kalite Danışmanlığı’na ve

 • Belgelendirme yapılan alanlarda Ulusal Yeterlilik ve Standartlara uygun bir hizmet verebilmek için Teknik Danışmanlığa ihtiyaç duymaktadır.

Firmamız uzun yıllardır sektör içerisinde hem Teknik hem de Kalite alanlarında danışmanlık hizmeti vermekte ve yetkilendirme sonrası ise; karlılığın korunması, pazarlama stratejileri, fiyat politikasının belirlenmesi, kalite sisteminin korunması, kapsam genişletme stratejisinin belirlenmesi ve uygulanması alanında müşterilerine destek vermektedir.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI

İlgili kuruluşların MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU’NDAN Belgelendirme Kuruluşu olarak yetkilendirilmesi için TÜRKİYE AKREDİTASYON KURUMU’ndan TS EN ISO 17024 Personel Belgelendirme Standartı alanında akreditasyon sahibi olması, bu sebeple bir kalite yönetim sisteminin kurulması gerekmetedir.

Bu Kalite Yönetim Sistemi firmanın bağımsız ve tarafsız bir şekilde sınav yapma süreçlerinin tanımlanması, uygunsuzlukları engelleyecek önlemlerin alınması ve uygunsuzluk halinde ortaya çıkan süreçlerin yönetilmesinin belirlenmesini kapsamaktadır.

Kuruluşumuz bu alanda akredite olmak isteyen firmalara şu hizmetleri sunmaktadır:

 • Kalite El Kitabının Oluşturulması

 • Görev Tanımlarının ve Personel Formlarının Oluşturulması

 • Komitelere Ait Prosedürlerin ve Evrakların Oluşturulması

 • İtiraz ve Şikayet Prosedürlerinin Oluşturulması

 • Talimatların Oluşturulması

 • Sınav ve Belgelendirme Sürecine ait Prosedürlerin Oluşturulması

 • Proseslerin Oluşturulması

 • Hazır Form Evraklarının (Sınav Kitapçığı, Kontrol Listeleri vb.)

 • Aylık ve Yıllık Planların Oluşturulması

 • Sertifika Örneklerinin Oluşturulması

 • Personel ve Üst Yönetim Eğitimleri

 • İç Tetkik Yapılması

 • İç Denetim Yapılması

 • Yetkilendirme Süreç Akışının Yönetilmesi

 • Yazılım Programı Süreçlerinin Yürütülmesi

MESLEKİ ve TEKNİK DANIŞMANLIK

İlgili kuruluşların MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU’NDAN Belgelendirme Kuruluşu olarak yetkilendirilmesi için TÜRKİYE AKREDİTASYON KURUMU’ndan TS EN ISO 17024 Personel Belgelendirme Standartı alanında akreditasyon sahibi olması, bu sebeple bir kalite yönetim sistemi kurulurken sınav yapılan her alanda teknik alanda da hem kalitenin sağlanması, maliyetin öngörülebilmesi ve sınav süreçlerinin fiilen gerçekleşmesi içi teknik alanda gerekliliklerin yerine getirilmesi gerekmetedir.

Bu Teknik Danışmanlık firmanın bağımsız ve tarafsız bir şekilde sınav yapma süreçlerinin tanımlanması, personellerin eğitimesi, firmalara demo sınavlar ile deneyim kazandırılması uygunsuzluklar engelleyecek önlemlerin alınması ve uygunsuzluk halinde ortaya çıkan süreçlerin yönetilmesinin belirlenmesini kapsamaktadır.

Kuruluşumuz bu alanda akredite olmak isteyen firmalara İnşaat, Metal, Ticaret Ulaşım sektörlerinde tecrübe ve birikime dayanarak şu hizmetleri sunmaktadır:

 • Branş Bazlı Malzeme ve Ekipman Kontrol Listeleri Oluşturulması

 • Branş Bazlı Performans Sınavı Değerlendirme Formları Oluşturulması

 • Branş Bazlı Sınav Planlarının Oluşturulması

 • Sınav Yeri’nin Planlanması Maliyet Hesaplarının ve Malzeme Ekipmanlarının Belirlenmesi

 • Sınav Yerinin Teknik Denetimi

 • Sınav Şartnamelerinin Oluşturulması

 • Sınav Programlarının Oluşturulması

 • Demo Sınavların Yapılması

 • Sınav Sorusu Hazırlama Eğitimlerinin Verilmesi

 • Sınav Değerlendirme Eğitimilerinin Verilmesi

 • Belgelendirme Süreçleri MYK Ulusal Yeterlilik Eğitimlerinin Verilmesi

 • Sektör İçinde Yetişmiş Tecrübeli Personellerin Dönemsel veya Kalıcı Olarak İşe Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Akreditasyon Süreçleri için Yetişmiş Personel Sağlanması

K&P ile çalışmasanız dahi çekinmeden bizi arayabilirsiniz.